Årsmöte 2016

Ärade medlemmar, kära traventusiaster. Vänner,

Travbolag 22 har likt alla tidigare år genomfört sitt legendariska årsmöte och även denna gång gick det av stapeln i mellandagarna, närmare bestämt den 28 december 2016, hemma hos det eviga travframtidshoppet Martin Johansson. Martin som för övrigt dagen till ära hade renoverat hela sitt badrum enkom för det ändamål att årsstämman var i antågande. Johansson själv hävdade att ”det finaste man kan ge sina vänner är en kvalitetssittning på skithuset”. Då Martin liksom undertecknad vet vikten av bra faciliteter så går det inte annat än att hålla med.

Efter de senaste årens debacle med sena ankomster införde vi en dispens för de som fortfarande efter så många år i Travbolag 22 har ett arbete att sköta. Då kom alla i tid. Utom Frisk, som i egenskap av årets vinnare i alla mätbara kategorier världsvant gled in en halvtimme senare än alla andra, visserligen inom toleransen, men till ett enormt förtret till många. Inte minst Niklas Karlsson som innan mötet hade ett hårsvall av kaliber Carlos Valderrama anno 1990, men som i förtvivlan slet sitt hår i ängslan och hysteri över att Frisk inte var i tid. Efter hårslitningen såg han ut som den Niklas Karlsson vi alla känner till idag.

Tappen joggade sin vana trogen hela vägen från Nybro och sprang de ganska precisa 30 kilometerna på 1.46.36 vilket var lite sämre än förra året vilket hade sin förklaring i att den gode Karlsson fick vända vid Ärngisslahyltan för att ge sina söner varsin godnattpuss.

Tallen höll tiden för en gångs skull vilket vi alla uppskattade. Bröderna Johansson/Sjöndin blev rörda till tårar över vår rättmätige presidents framsteg från förra året.

Som ni alla förstår är inte många ord här ovan sanna, men däremot här nedanför följer anteckningarna från årsmötet och precis som alla andra år så är skärpan väldigt klar på de första punkterna, sedan blir det dimmigare och dimmigare, för att till slut bli som E.L James uttrycker det i sin erotiska romanserie-  50 nyanser av grått.

§1. Mötet öppnas.

Mötet förklarades öppnat efter att Andreas Sjöndin valts till ordförande, Martin Johansson till sekreterare, Niklas Karlsson till justerare samt att årets mest penninginbringande spelare Lasse Frisk förärats med en eventuell utslagsröst i händelse av en oavgjord omröstningar. Övriga fullvärdiga medlemmar ägde en röst oavsett resultat i aktuell omröstning.

§2. Ekonomisk redogörelse.

Ekonomiansvarige Marcus Thuresson meddelade först och främst att han inte äger en skrivare. Detta är väldigt beklagligt då världens kanske största datorsnille annars kan tänkas äga en sådan. Eventuellt kan Travbolag 22 i detta fall utlysa ett så kallat medlemslån till Thuresson med en ränta som visserligen inte är låg, men Marcus för i helvete: året är 2017? Du äger ingen skrivare?

Nåväl, på ett förvisso väldigt fint handskrivet ark meddelade Thuresson att årets resultat är det bästa någonsin. Vi inledde året med 7003,20 kr på kontot och avslutatde det med 17 338 kr. Halvårsresultatet låg på 11 321 kr. Den allra största utgiften var den mycket lyckade resan till Göteborg i månadsskiftet april/maj där 7500 kr betalades från kontot. Andra utgifter var den stora mängden mindre bra spel i Travbolag 22:s namn, där midsommartravet på Kalmar sticker ut med ett sällsynt svagt spel.

Lasse Frisk valde att kommentera det hela med citat ”väldigt bra siffror” slut citat.

§3. Statistisk redogörelse.

Statistikansvarige Andreas Sjöndin redovisade ett närmre 20 minuter långt sammandrag om siffror. Alla höll god min. Martin fick dock vid minst ett tillfälle klåda över hela sin kropp.

Om vi ska plocka russinen ur kakan ska i detta stycke först och främst nämnas att Travbolag 22 gjorde sin bästa säsong någonsin och ökade vinsten totalt med 90,7% till totalt 30 349 kr. Bra jobbat alla. Fördelat ut på alla fullvärdiga medlemmar blev reslutatet att Lars-Göran Frisk drog in 11 506 kr, Jesper Karlsson bidrog med 10 204 kr, Niklas Karlsson 2 851 kr. Personliga rekord för samtliga tre. Bra jobbat! Andreas Sjöndin vann 2 707 kr, Martin Johansson 2 499kr och Marcus Thuresson 582 kr.

Frisk ökade sin vinst från föregående år med magnifika 2 720%, Jesper Karlsson med ståtliga 92%, Niklas Karlsson ökade med grymma 468% och Andreas Sjöndin ökade med fina 47% medans Martin Johansson och Marcus Thuresson tappade lite mark med -49% respektive -80% kontra 2015.

Vi konstaterade också att trots att den största andelen av vinsten kommer från V75 är Dagens Dubbel likväl det spel där vi spelar in procentuellt mest pengar varför vi också tog ett beslut efter omröstning att sänka minimumgränsen för V75-spel från 400 kr till 300 kr. Därmed måste numera de 600 kronorna som den aktuella spelaren ska spela för delas på minst 300 kr på V75 och 300 kr på övriga spel. Röstningen gick igenom med siffrorna 4-2. JA (LF,JK,MT,NK) NEJ (MJ,AS)

I enighet med detta röstbeslut så beslutades också att en ny officiell pokal ska tas fram som skall utdelas till den fullvärdiga medlem som inbringa mest pengar på Dagens Dubbel.

§4. Förlorarens redogörelse.

Marcus Thuresson drog 2016 det kortaste strået och fick enligt kutym stå till svars inför övriga medlemmar och tala om vad han ska göra för att förbättra sitt spel 2017:

Thuresson valde att citera HM Kung Carl Gustav XVI

-Inte titta bakåt, titta framåt. Nu vänder vi blad.

§5. Expansion 2017.

Lasse Frisk fick lyfta frågan vid bordet om någon hade något namn som skulle kunna tänkas rösta in som fullvärdig medlem i Travbolag 22.

Ingen hade något namn. Ingen ny röstades således in.

Niklas Karlsson lämnade under denna punkten in ett förslag om att låta ”Travbolag 22”, dvs de gånger vi spelar gemensamt för bolagets likvider,få bli en egen person och därmed också ta med dessa resultat i statistiken. Niklas förslag godkändes fullt ut utan omröstning.

§6. Sponsorredovisning.

Martin Johansson har åter igen varit i kontakt med Anders ”Pitts” Petersson vars offert har varit klar sedan 2014. Lindahls yrkeskläder vill trycka upp våra tröjor, Snigelshoppen.se vill betala dem. VAD I HELVETE VÄNTAR DU PÅ MARTIN?

Rasmus Elm vill vara kvar som huvudsponsor och har lovat att det kommer komma någonting under året. Rasmus Elms egna ord om sponsringen av oss var citat ”den bästa investeringen jag någonsin gjort” slut citat. Nämnde Elm beklagade att han inte kunde närvara i egenskap av huvudsponsor men ser gärna att han och Travbolag 22 under 2017 går ut och äter middag tillsammans. Travbolag 22 ställer sig positiva till en sådan rendez-vous.

§7. Global rapport, utlandsredovisning samt reseförslag.

Jesper Karlsson talade positivt om vår senaste utflykt till Göteborg och övriga i klubben höll med.

Det togs dock ett beslut på att gå tillbaka till den tidigare succén i Stockholm med Öl&Whiskeymässa och V75 på Solvalla. Marcus Thuresson löser logistiken kring resa och hotell. Andreas Sjöndin löser biljetter till mässan.

§8. Enhetlig klädsel.

Se paragraf 6.

§9. Förlorarens poesi.

Marcus Thuresson valde att framföra ett väldigt intimt och känsligt stycke, ”I full galopp” av ”Trav-Arne” som fick alla att stanna upp och verkligen tänka till. Precis som efter förra året fick vi avbryta mötet för att hämta in Niklas Karlsson som även i år hittades hulkande i fosterställning i Martin Johanssons nykaklade badrum, fullständigt lyrisk över hur Thuressons lugna stämma hade träffat honom i själen. Även Lasse Frisk berördes i år djupt av poesin och kom inte till sans förrän Jesper Karlsson fick glidtackla honom på parkettgolvet efter att han hade vankat av och an, okontaktbar i nästan fyra minuter.

§10. Schemaredovisning.

Andreas Sjöndin hade tagit fram ett utkast på schema inför 2017 som röstades igenom med 6-0. Succén med superomgångar kommer få en lite större roll när vi utökar från den vid jul till att också ha en vid midsommar på Kalmartravet.

§11. Superomgångar, för- och nackdelar.

Vi kom fram till att trots att 2016 års försök med en styck sådan blivit en formidabel succé är det viktigt att inte urvattna konceptet. Vi valde ändå att utöka från en superomgång till två, men inte fyra som det ursprungliga förslaget.

§12. Kalmartravet 2017.

Niklas Karlsson har utsetts till administratör för våra resor till Kalmartravet. Hans uppgift blir att kolla upp eventuella bussresor samt att boka bord när så kräver. I anteckningarna från sekreterare Martin Johansson står det också att det är OK att ragga på Sanna (det är oklart vem Sanna är). Bara i fall det skulle bli diskussion.

§13. Målsättning 2017.

Niklas Karlsson fick denna pucken och lade fram ett förslag om att öka den individuella vinstmålsättningen från 3 400 kr till 4 000 kr. Förslaget godtogs av alla med röstsiffrorna 6-0. Budget 2017 är alltså 24 000 kr, men vi kom också överens om att ändå göra allt vi kan för att slå årets resultat.

Här röstade vi också igenom att 10%-regeln (det vill säga att den totala vinnaren får 10% av alla vinstpengar under året) lever kvar. Däremot beslutades om ett tak i denna frågan. Upp till 60 000 kr får den totala segraren 10%. På alla pengar från 60 001 kr och uppåt delas allt i sex exakta delar.

§14. Bra/Dåligt med 2016

BRA. Resultatet lyftes fram som sig bör, och även intresset kring den så kallade superomgången.

DÅLIGT: De spontana träffarna, ett ständigt återkommande problem som vi inte heller i år har lyckats att få bukt med. Även spelet på midsommartravet i Kalmar lyftes upp igen.

För att få bukt med det generellt usla spelet ur Travbolag 22:s kassa beslutades följande: Vid en träff där majoriteten deltar skall det utbetalas en summa som inte är bestämd. Alla spel redovisas till kassören. 50% av allt vi vinner går direkt till den av de fullvärdiga medlemmarna som har dragit in mest, övriga 50 % går till Travbolag 22:s konto.

§15. Prisutdelning.

2016 års vinnare av Cash Is King Trophy: Lars-Göran Frisk

2016 års vinnare av Mr. Right Trophy: Lars-Göran Frisk

2016 års vinnare av The Speaker Trophy: Lars-Göran Frisk

2016 års vinnare av guldplaketten för mest inspelade pengar under året: Lars-Göran Frisk

2016 års vinnare av silverplaketten för näst mest inspelade pengar under året: Jesper Karlsson

2016 års vinnare av bronsplaketten för tredje mest inspelade pengar under året: Niklas Karlsson

§. 16. Mötet avslutas

Mötet avslutades