Årsmöte 2017

Travbolag 22 har även 2017 drabbats samman för att umgås och sätta upp riktlinjerna inför det mycket mycket tuffa spelåret 2018. Vi gick i mål 2017 på den näst bästa noteringen genom alla tider med dryga 25 000 inspelade kronor.

Jag tänkte kort sammanfatta punkterna på årets agenda.

1: Mötet öppnades

2: Andreas Sjöndin valdes till mötesordförande och Jesper Karlsson valdes till justerare. Martin Johansson iklädde sig rollen som sekreterare.

3: Dagordningen godkändes.

4a: Statistisk rapport. Andreas Sjöndin höll en med hans mått mätt väldigt kort statistisk genomgång men fick med det mesta trots allt. Alla de vanliga kategorierna avhandlades och tonvis av siffror redovisades.

4b: Sponsorrapport. Sponsoransvarige Martin Johansson utlovade även i år att Travbolag 22:s logga skulle få pryda det lokala fotbollslaget Lindås/Långasjös matchstrumpor. Det är högst troligt att så inte blir fallet.

4c: I den globala rapporten rapporterade Jesper Karlsson om årets verksamhet utomlands. Eller snarare bristen på den internationella verksamheten. Ingen resa gjordes under 2017 men däremot ligger en tripp till Stockholm i september på ritningsbordet.

4d: Vi valde här att visa en bild på Alexandra Rappaport som är en förebild för många i bolaget.

4e: Aktuell rapport. Vi diskuterade vuxenmedias vara eller inte vara i pappersformat och kom fram till att det nog fortfarande finns återförsäljare för den intresserade.

5. Kassörens rapport. Dagens höjdpunkt för alla utom för en ej namngiven medlem. Kassör Thuresson hade efter idogt arbete upptäckt oegentligheter i balansräkningen och gick på ett föredömligt sätt till botten med detta gissel. Efter kassörens uträkningar så fattades det en stor summa pengar på bolagets mycket mycket välfyllda konto. Det visade sig att en av oss på ett mycket kallt och hänsynslöst vis betalat egna räkningar med bolagets likvider. Då Travbolag 22 inte har något reglemente gentemot ekonomisk brottslighet kunde inte den skyldige bestraffas mer än via de hårda ord och blickar denne under kvällen fick utstå. Man såg hur samvetet brände i karln. Nåväl, pengarna är tillbaka på kontot och den skyldige är ertappad.

6. Enhetlig klädsel. Även i år diskuterades denna ständigt närvarande punkt. Martin Johansson har alla verktyg i sin låda för att lösa detta problem, men av ännu oklar anledning dröjer det. Beräknat färdigdatum på denna punkt sätts till 2032-12-28.

7. Schema 2018. Schemat tittades igenom och godkändes med ett igenomklubbande på att det i år blir fyra superomgångar. De bägge tävlingsdagarna i Kalmar+ den då vi eventuellt är i Stockholm samt finalen på annandag jul.

8. Expansion 2018. Inga namn lyftes. Samtliga fullvärdiga medlemmar gav också sitt godkännande till att förbli travbolaget trogna även under 2018.

9. Förlorarens redogörelse. Tappen läste ett väldigt kraftfullt egenskrivet stycke som handlade om små och stora problem på travbanan. Versen var även skriven på rim vilket fick mångas ögon att tåras och framför allt var Tallens reaktion talande då han helt sonika lade sig raklång på rygg och citerade Tappens vers om och om igen. Jag tror Tallen talade för oss alla i det ögonblicket. Tappen bjöd även på prima förtäring i form av en kebabtallrik med blandad sås, en Marinara, en Kebabpizza, en glutenfri Monaco samt en Maffia. Till detta serverade han ljus lageröl av bästa sort. Mat och dryck i världsklass värdig ett travbolag i världsklass.

10. Målsättning 2018. Det nya målet för 2018 är att 5000 kr per person ska spelas in åt bolaget. 10%-regeln lever kvar i samma form som i år och ger den mest inkomstbringande spelaren 10% av bolagets totala vinstsumma upp till 60 000 kr(Skulle vi exempelvis vinna 20 000 kr får vinnaren 2 000kr i egen ficka, de övriga 18 000 delas i sex exakt lika stora delar. Från 60 001 kr och uppåt delas allt i sex exakt lika stora delar.

11. Prisutdelning. Årets priser fördelades enligt följande:

Cash Is King Trophy- Andreas Sjöndin

Mr. Right Trophy- Marcus Thuresson

The Speaker Trophy- Martin Johansson

The Daily Trouble Trophy- Jesper Karlsson

The True 22 Trophy- Marcus Thuresson

Förslag kom på att instifta ytterligare priser för bland annat bästa livespelare och en för de övriga spelen. Pokalansvarige Sjöndin tittar över möjligheterna till detta och återkommer.

12. Mötet avslutades med ett Hej!

 

Vid pennan,

Andreas Sjöndin