Travbolag 22
2012 2013 2014 2015 2016 Totalt
Andreas Sjöndin 3 573 kr 785 kr 6 387 kr 1 842 kr 2 707 kr 15 294 kr
Marcus Thuresson 2 061 kr 342 kr 2 672 kr 2 920 kr 582 kr 8 577 kr
Jesper Karlsson 1 629 kr 3 347 kr 922 kr 5 305 kr 10 204 kr 21 407 kr
Martin Johansson 1 192 kr 31 kr 1 909 kr 4 936 kr 2 499 kr 10 567 kr
Lars-Göran Frisk 0 kr 0 kr 745 kr 408 kr 11 506 kr 12 659 kr
Niklas Karlsson 0 kr 0 kr 0 kr 502 kr 2 851 kr 3 353 kr
Totalt per år 6 394 kr 4 505 kr 12 635 kr 15 913 kr 30 349 kr 71 857 kr
    Totalt
Andreas Sjöndin                  15 294 kr
Marcus Thuresson                    8 577 kr
Jesper Karlsson                  21 407 kr
Martin Johansson                  10 567 kr
Lars-Göran Frisk                  12 659 kr
Niklas Karlsson                    3 353 kr
Totalt inspelade pengar per år 2012 2013 2014 2015 2016
Summa 6 394 kr 4 505 kr 12 635 kr 15 913 kr 30 349 kr